Năm 2018, 19 ngàn công nhân Quảng Nam sẽ được chăm sóc mắt

Quang cảnh hội thảo sơ kết dự án Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân nhà máy. Ảnh: LP
Quang cảnh hội thảo sơ kết dự án Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân nhà máy. Ảnh: LP
Quang cảnh hội thảo sơ kết dự án Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân nhà máy. Ảnh: LP
Lên top