CĐ Y tế VN hỗ trợ điều dưỡng bị hành hung tại BV Đa khoa Trần Văn Thời

Chủ tich Công đoàn Y tế tỉnh Cà Mau Lý Thị Loan (phải) trao hỗ trợ cho điều dưỡng Phan Văn Ân.
Chủ tich Công đoàn Y tế tỉnh Cà Mau Lý Thị Loan (phải) trao hỗ trợ cho điều dưỡng Phan Văn Ân.
Chủ tich Công đoàn Y tế tỉnh Cà Mau Lý Thị Loan (phải) trao hỗ trợ cho điều dưỡng Phan Văn Ân.
Lên top