CĐ Y tế VN trao 20.000 USD ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện tại Attapeu

Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình (phải) trao 20 nghìn USD cho đồng chí Ingpeng - Trưởng ban Đối ngoại, Trung ương Liên hiệp CĐ Lào để ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại trong sự cố vỡ đập thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy.
Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình (phải) trao 20 nghìn USD cho đồng chí Ingpeng - Trưởng ban Đối ngoại, Trung ương Liên hiệp CĐ Lào để ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại trong sự cố vỡ đập thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy.
Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình (phải) trao 20 nghìn USD cho đồng chí Ingpeng - Trưởng ban Đối ngoại, Trung ương Liên hiệp CĐ Lào để ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại trong sự cố vỡ đập thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy.
Lên top