CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Long: Đạt 113% chỉ tiêu Quỹ “Tấm lòng Vàng” của LĐLĐ tỉnh

Đồng chí  Nguyễn Thị Mỹ Dung – Chủ tịch CĐVC tỉnh Vĩnh Long (thứ 2 từ bên trái sang) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên  Thạch Thị Nghĩa. Ảnh: H. Diệu
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung – Chủ tịch CĐVC tỉnh Vĩnh Long (thứ 2 từ bên trái sang) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Thạch Thị Nghĩa. Ảnh: H. Diệu