CĐ Viên chức tỉnh Cao Bằng: Thêm một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ Mái ấm CĐ

Lãnh đạo CĐ Viên chức tỉnh và CĐCS trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên Lương Thị Mai. Ảnh: Hải Sơn
Lãnh đạo CĐ Viên chức tỉnh và CĐCS trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên Lương Thị Mai. Ảnh: Hải Sơn
Lãnh đạo CĐ Viên chức tỉnh và CĐCS trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên Lương Thị Mai. Ảnh: Hải Sơn
Lên top