CĐ Công thương VN: Hơn 100 đơn vị, cá nhân nhận bằng khen về công tác tài chính-xã hội

Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - tặng bằng khen cho các đơn vị thuộc CĐ TCty Thép VN (Ảnh: X.Kỷ)
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - tặng bằng khen cho các đơn vị thuộc CĐ TCty Thép VN (Ảnh: X.Kỷ)
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - tặng bằng khen cho các đơn vị thuộc CĐ TCty Thép VN (Ảnh: X.Kỷ)
Lên top