Hội nghị BCH CĐ Công thương VN: Bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động

Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - chúc mừng các đồng chí cán bộ nhận nhiệm vụ mới (Ảnh; VN)
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - chúc mừng các đồng chí cán bộ nhận nhiệm vụ mới (Ảnh; VN)
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - chúc mừng các đồng chí cán bộ nhận nhiệm vụ mới (Ảnh; VN)
Lên top