Cần Thơ: Phong trào thi đua đã làm lợi, tiết kiệm gần 50 tỉ đồng

Lên top