CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM:

Đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua để mang lại hiệu quả thiết thực

Bà Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) - trao bằng khen cho các cá nhân tại Hội nghị biểu dương công chức, viên chức, CNLĐ giỏi ngành y tế năm 2017. Ảnh: Q.CHI
Bà Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) - trao bằng khen cho các cá nhân tại Hội nghị biểu dương công chức, viên chức, CNLĐ giỏi ngành y tế năm 2017. Ảnh: Q.CHI
Bà Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) - trao bằng khen cho các cá nhân tại Hội nghị biểu dương công chức, viên chức, CNLĐ giỏi ngành y tế năm 2017. Ảnh: Q.CHI
Lên top