Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Kiên Giang: Hiệu quả và hướng tới chăm lo cho NLĐ

Sản phẩm máy khử khuẩn tự động do CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang phát động thi đua nghiên cứu chế tạo. Ảnh: LT
Sản phẩm máy khử khuẩn tự động do CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang phát động thi đua nghiên cứu chế tạo. Ảnh: LT
Sản phẩm máy khử khuẩn tự động do CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang phát động thi đua nghiên cứu chế tạo. Ảnh: LT
Lên top