Các cấp CĐ Dệt May Việt Nam: Kết quả ấn tượng trong công tác phát triển đoàn viên

Với sự quan tâm chăm lo của các cấp CĐ, CNLĐ ngành dệt may luôn yên tâm sản xuất. Ảnh minh họa: X.T
Với sự quan tâm chăm lo của các cấp CĐ, CNLĐ ngành dệt may luôn yên tâm sản xuất. Ảnh minh họa: X.T
Với sự quan tâm chăm lo của các cấp CĐ, CNLĐ ngành dệt may luôn yên tâm sản xuất. Ảnh minh họa: X.T
Lên top