Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng LĐLĐVN thăm công nhân công trình cao tốc

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng (giữa) và Ủy viện Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Minh Dũng (bìa phải) tặng quà cho CNLĐ trên công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng (giữa) và Ủy viện Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Minh Dũng (bìa phải) tặng quà cho CNLĐ trên công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng (giữa) và Ủy viện Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Minh Dũng (bìa phải) tặng quà cho CNLĐ trên công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Lên top