Không thể trì hoãn đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Đường cao tốc Bắc - Nam.
Đường cao tốc Bắc - Nam.
Đường cao tốc Bắc - Nam.
Lên top