BHXH Việt Nam đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ khách hàng BHXH VN đang tư vấn cho người tham gia BHXH về chế độ, chính sách liên quan đến BHXH qua internet. Ảnh: H.A
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ khách hàng BHXH VN đang tư vấn cho người tham gia BHXH về chế độ, chính sách liên quan đến BHXH qua internet. Ảnh: H.A
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ khách hàng BHXH VN đang tư vấn cho người tham gia BHXH về chế độ, chính sách liên quan đến BHXH qua internet. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM