BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM:

Đổi mới phương pháp, quy trình thực hiện công tác giám định bảo hiểm y tế

Tham gia BHYT, khi ốm đau người bệnh sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, giảm chi phí.Ảnh: H.A
Tham gia BHYT, khi ốm đau người bệnh sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, giảm chi phí.Ảnh: H.A
Tham gia BHYT, khi ốm đau người bệnh sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, giảm chi phí.Ảnh: H.A
Lên top