Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 9, khóa XI