Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Báo Lao Động trao giải sơ khảo Cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động”

Đại diện báo Lao Động trao giải thưởng sơ khảo Cuộc thi “Viết về người lao động- Viết cho người lao động”
Đại diện báo Lao Động trao giải thưởng sơ khảo Cuộc thi “Viết về người lao động- Viết cho người lao động”
Đại diện báo Lao Động trao giải thưởng sơ khảo Cuộc thi “Viết về người lao động- Viết cho người lao động”
Lên top