Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình cô giáo khó khăn

Đại diện Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ của quỹ cho gia đình cô giáo Vũ Bình Yên tại lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: Nguyễn Hùng
Đại diện Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ của quỹ cho gia đình cô giáo Vũ Bình Yên tại lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: Nguyễn Hùng
Đại diện Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ của quỹ cho gia đình cô giáo Vũ Bình Yên tại lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top