LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Trao tiền hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Tình. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Tình. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Tình. Ảnh: NT
Lên top