LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Bàn giao 4 CĐCS trong KCN cho LĐLĐ thành phố Tam Điệp quản lý

Các đơn vị ký bàn giao và tiếp nhận các CĐCS. Ảnh: NT
Các đơn vị ký bàn giao và tiếp nhận các CĐCS. Ảnh: NT
Các đơn vị ký bàn giao và tiếp nhận các CĐCS. Ảnh: NT
Lên top