LĐLĐ TP.Tam Điệp (Ninh Bình):

Thành lập CĐCS Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Tam Điệp trào quyết định cho Ban chấp hành CĐCS công ty Á Châu. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Tam Điệp trào quyết định cho Ban chấp hành CĐCS công ty Á Châu. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Tam Điệp trào quyết định cho Ban chấp hành CĐCS công ty Á Châu. Ảnh: NT
Lên top