1,348 triệu người được giải quyết việc làm trong năm 2020

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Mạnh Dũng.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Mạnh Dũng.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Mạnh Dũng.
Lên top