12 đơn vị sự nghiệp, DN trực thuộc Tổng LĐLĐVN tổng kết thi đua

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Lên top