Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công chúa tóc mây

Tranh “Cái nhìn” của Phương Quốc Trí.
Tranh “Cái nhìn” của Phương Quốc Trí.