LĐLĐ TỈNH THANH HÓA LÀM VIỆC VỚI DOANH NGHIỆP NỢ BHXH:

Căng thẳng từng phút vì quyền lợi người lao động

Buổi làm việc căng từng phút, kết thúc sau 3 tiếng tranh luận. Ảnh: X.H
Buổi làm việc căng từng phút, kết thúc sau 3 tiếng tranh luận. Ảnh: X.H
Buổi làm việc căng từng phút, kết thúc sau 3 tiếng tranh luận. Ảnh: X.H
Lên top