LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi: Đàm phán để doanh nghiệp trả nợ BHXH

Công nhân Cty Thuyên Nguyên (Quảng Ngãi) trong giờ sản xuất. Ảnh: T.H
Công nhân Cty Thuyên Nguyên (Quảng Ngãi) trong giờ sản xuất. Ảnh: T.H
Công nhân Cty Thuyên Nguyên (Quảng Ngãi) trong giờ sản xuất. Ảnh: T.H
Lên top