Về quy định trao quyền cho VAMC được đấu giá nợ xấu: Nhiều Đại biểu Quốc hội băn khoăn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Q.H
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Q.H