Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuyển chọn vào lực lượng cảnh vệ không phân biệt nam hay nữ

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (Ảnh: Q.H)
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (Ảnh: Q.H)