Tổng Bí thư: Thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội (Ảnh: Đình Nam)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội (Ảnh: Đình Nam)