Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xử lý kịp thời chế độ chính sách cho TNXP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban lãnh đạo Hội cựu TNXP (Ảnh: CP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban lãnh đạo Hội cựu TNXP (Ảnh: CP)