Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ảnh: N.Bắc)
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ảnh: N.Bắc)