Quy định không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên: Xử lý nghiêm nếu vi phạm

Ông Phạm Thế Duyệt (Ảnh: Phạm Hải)
Ông Phạm Thế Duyệt (Ảnh: Phạm Hải)