Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đưa Nghị quyết T.Ư 4 vào cuộc sống:

Phải công khai tài sản của cán bộ để dân giám sát