Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) nói về Sở có 44/46 là lãnh đạo ở Hải Dương

Đây là điều không bình thường

Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) - Ảnh: Q.H
Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) - Ảnh: Q.H