Chủ tịch Hà Tĩnh: Quy trình xả lũ phải công khai để cho dân yên tâm sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh (Ảnh: Intenet)
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh (Ảnh: Intenet)