Thành lập CĐCS Cty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình (trái) trao quyết định thành lập CĐCS Cty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình (trái) trao quyết định thành lập CĐCS Cty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình (trái) trao quyết định thành lập CĐCS Cty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2.
Lên top