CĐ Y tế VN tặng quà Tết tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương

PGS.TS Phạm Thanh Bình (bìa trái) - Chủ tịch CĐ Y tế VN - tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
PGS.TS Phạm Thanh Bình (bìa trái) - Chủ tịch CĐ Y tế VN - tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
PGS.TS Phạm Thanh Bình (bìa trái) - Chủ tịch CĐ Y tế VN - tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Lên top