Giới thiệu Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu  khai mạc Hội nghị Tổng kết băm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 do CĐ Giáo dục VN tổ chức.  . Ảnh: Xuân Trường
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết băm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 do CĐ Giáo dục VN tổ chức. . Ảnh: Xuân Trường
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết băm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 do CĐ Giáo dục VN tổ chức. . Ảnh: Xuân Trường
Lên top