Số 2 Trịnh Hoài Đức

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Công đoàn Giáo dục Việt Nam |

Trụ sở: Số 2 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024-3845 3118    Fax: 024-3843 3693 

Email:cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn