CĐ Trường Đại học Vinh tổ chức Tết trồng cây

Cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh hưởng ứng Tết trồng cây kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động tết trồng cây và chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, do CĐ nhà trường phát động. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN
Cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh hưởng ứng Tết trồng cây kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động tết trồng cây và chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, do CĐ nhà trường phát động. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN
Cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh hưởng ứng Tết trồng cây kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động tết trồng cây và chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, do CĐ nhà trường phát động. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN
Lên top