Mồng 4- ngày Tết của cánh đồng

Một bác nông dân đang thu dọn các cột tre mang về nhà chuẩn bị cho các vụ sau.
Một bác nông dân đang thu dọn các cột tre mang về nhà chuẩn bị cho các vụ sau.
Một bác nông dân đang thu dọn các cột tre mang về nhà chuẩn bị cho các vụ sau.
Lên top