Công đoàn hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động

NLĐ Cty caosumina đi mua sắm tại chương trình “CĐ CASUMINA đồng hành cùng đoàn viên và NLĐ mua sắm Tết” năm 2019. Ảnh: Lê Tuyết
NLĐ Cty caosumina đi mua sắm tại chương trình “CĐ CASUMINA đồng hành cùng đoàn viên và NLĐ mua sắm Tết” năm 2019. Ảnh: Lê Tuyết
NLĐ Cty caosumina đi mua sắm tại chương trình “CĐ CASUMINA đồng hành cùng đoàn viên và NLĐ mua sắm Tết” năm 2019. Ảnh: Lê Tuyết
Lên top