BẢO VỆ QUYỀN LỢI HƠN 10.000 CÔNG NHÂN MẤT VIỆC TRƯỚC TẾT Ở TRÀ VINH:

Khi vai trò của công đoàn được phát huy hiệu quả

Bà Thạch Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - thăm hỏi CNLĐ và doanh nghiệp trong phiên giao dịch việc làm tại xã Phước Hưng, huyện Trà Cú. Ảnh: TRÍ DŨNG
Bà Thạch Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - thăm hỏi CNLĐ và doanh nghiệp trong phiên giao dịch việc làm tại xã Phước Hưng, huyện Trà Cú. Ảnh: TRÍ DŨNG
Bà Thạch Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - thăm hỏi CNLĐ và doanh nghiệp trong phiên giao dịch việc làm tại xã Phước Hưng, huyện Trà Cú. Ảnh: TRÍ DŨNG
Lên top