LĐLĐ Kiên Giang: Trao 2 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở

Lên top