“Người nhà nước” trục lợi

Khu kinh tế Năm Căn, Cà Mau. Ảnh minh họa, nguồn: Ashui.
Khu kinh tế Năm Căn, Cà Mau. Ảnh minh họa, nguồn: Ashui.
Khu kinh tế Năm Căn, Cà Mau. Ảnh minh họa, nguồn: Ashui.
Lên top