Một đồng sợ tốn

Do bị người dân cản trở nên việc thi công đường ống tại xã Ea Na, huyện Krông Ana phải tạm dừng. Ảnh: Cục quản lý tài nguyên nước.
Do bị người dân cản trở nên việc thi công đường ống tại xã Ea Na, huyện Krông Ana phải tạm dừng. Ảnh: Cục quản lý tài nguyên nước.
Do bị người dân cản trở nên việc thi công đường ống tại xã Ea Na, huyện Krông Ana phải tạm dừng. Ảnh: Cục quản lý tài nguyên nước.
Lên top