Thi “Nhật ký COVID-19” để hiểu về cuộc sống của người lao động

Trao tặng khẩu trang và các trang bị phòng chống dịch cho người lao động tại  Công ty Khí Cà Mau. Ảnh: CĐN
Trao tặng khẩu trang và các trang bị phòng chống dịch cho người lao động tại Công ty Khí Cà Mau. Ảnh: CĐN
Trao tặng khẩu trang và các trang bị phòng chống dịch cho người lao động tại Công ty Khí Cà Mau. Ảnh: CĐN
Lên top