Hỗ trợ học phí cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Cô Nguyễn Hương Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 luôn khích lệ các giáo viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cô Nguyễn Hương Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 luôn khích lệ các giáo viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.