Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kiên trì tiếp cận người lao động ở cơ sở

Ông Phan Tiến Thạch - Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái (bên phải), đại diện đoàn viên, NLĐ ký thỏa ước lao động tập thể với lãnh đạo DN.
Ảnh: H.A
Ông Phan Tiến Thạch - Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái (bên phải), đại diện đoàn viên, NLĐ ký thỏa ước lao động tập thể với lãnh đạo DN. Ảnh: H.A