Động viên công nhân để có những sáng kiến tỉ đồng

Chủ tịch CĐ Cty CP gốm sứ Long Hầu Nguyễn Quốc Phòng (trái) thăm hỏi, động viên công nhân Cty. Ảnh: PV
Chủ tịch CĐ Cty CP gốm sứ Long Hầu Nguyễn Quốc Phòng (trái) thăm hỏi, động viên công nhân Cty. Ảnh: PV
Chủ tịch CĐ Cty CP gốm sứ Long Hầu Nguyễn Quốc Phòng (trái) thăm hỏi, động viên công nhân Cty. Ảnh: PV
Lên top